top of page

Viscerálna práca

Viscera = orgány v telesných dutinách

 

Fascie orgánov majú silný vplyv na štruktúru človeka. Orgány sú navrhnuté tak, aby podporovali v tele poriadok, rovnováhu a pohyb. Viscera je jednak obalená fasciou a taktiež spojená s inými štruktúrami cez fasciu. Ak vznikne v istej oblasti orgánu reštrikcia viscerálnej fascie bude následne obmedzená kapacita pohybu v danej oblasti tela. Pohyby nerešpektujúci viscerálne reštrikcie môže poškodiť alebo obmedziť funkciu orgánov. Náš systém si ale ctí orgány a radšej obmedzí, zmení alebo posunie myofasciálne a skeletálne štruktúry. Tak dokáže ochrániť a odľahčil visceru, v snahe zachovať jej pohodu a funkcionalitu.

 

“ Telo si ctí v prvom rade viscerálnu pohodu a až potom štrukturálnu pohodu.”
 

Liz Gaggini

Uvoľnenie reštrikcií vo viscerálnej fascii môže byť veľmi nápomocné pri zlepšovaní prenosu pohybu po celom tele a tiež zmierniť a v niektorých prípadoch vyriešiť rôzne dysfunkcie orgánových aparátov. Viscerálna práca sa dá zakomponovať ako súčasť sedenia alebo môže byť celé sedenie zamerané na visceru - tento variant je vhodný len pre ľudí čo majú zvyšok tela pripravený na číru viscerálnu prácu!

Viscerálne
Dysfunkcie

Ako už bolo spomenuté, fascia prechádza celým telom a teda "Všetko je spojené so Všetkým". Vďaka komplexným prepojeniam som schopný osloviť mnohé viscerálne dysfunkcie a najmä idiopatického pôvodu.

Tráviace dysfunkcie

Reflux pažeráka, poruchy prehĺtania-dysfágia, nafukovanie po jedle, gastritída, kolitída, zápaly čriev, problémy s vyprázdňovaním, chronická zápcha

Respiratórne dysfunkcie

Ťažoba/pichanie/tlak na hrudníku, na rebrách, dýchavičnosť, hrča v hrdle, zápaly horných i dolných dýchacích ciest

Cirkulačné dysfunkcie

Poruchy prekrvenia, bolesti končatín z nedokrvenia, studené končatiny, edémy a opuchy, bolestivé lymfatické uzliny, hypertenzia, arytmia, tachy/bradykardia, hemoroidy, varikokéla

Endokrinné dysfunkcie

subklinická hypotyreóza a hypertyreóza, predmenštruačný syndróm, myastenia gravis, dysregulácia nadobličiek

Urologické a Sexuálne dysfunkcie

Renálna kalkulóza/obličkové kamene, "bolesti obličiek", retencia alebo inkontinencia moču, zápaly moč. ciest a mechúra, prostatitída, bolestivé močenie, erektilná dysfunkcia, poruchy potencie a sterilita

Gynekologické dysfunkcie

Dysmenorrhea, problematická menštruácia, sterilita, ovariálne cysty, bolesti v podbrušku a slabín

Viscerálna práca a
Rolifing® štrukturálna integrácia

Konečným cieľom štrukturálnej integrácie je integrovať človeka do gravitačného poľa našej planéty. Znamená to, že ľudská štruktúra môže vyjadrovať podporu, kontinuitu a je schopná adaptácie. Viscerálna práca predstavuje skvelý nástroj na dosiahnutie spomenutého cieľa štrukturálnej integrácie.

matko pred a po.png

VS

matko pred a po.png

Medzi Rolfermi sa hovorí: "Jedno stretnutie na visceru vie byť niekedy ako 10 stretnutí".

Na ľavo (dievča) sú výsledky po 10 stretnutiach kalsickej štrukturálnej integrácie (Rolfing) a na pravo (mladý muž) sú výsledky po 3 stretnutiach pričom sa pridala špecificky pracovalo na orgánoch. Tieto obrázky slúžia na zobrazenie potencálnej zmeny a nie na vytvorenie mylných predstáv a falošných nádejí. Každý sme iný a každý inak žijeme, a preto výsledky závisia od osoby k osobe.

Od koho som sa naučil Viscerálnu prácu

 

Viscerálna práca, ktorú som sa naučil, je výsledkom 25-ročného štúdia a praktizovania viscerálnej manipulácie Rolfer-ky Liz Gaggini a jej pokusov nájsť prepojenie vo viscerálnych technikách pre prácu štrukturálnej integrácie. Táto práca predstavuje bezpečný a hlboko liečivý spôsob manipulácie s orgánmi, ktorý výrazne pomáha pri dosahovaní cieľov štrukturálnej integrácie a teda celkovej pohode bytia.
Mojou učiteľkou bola a je  Alyssa Dodson z USA, asistentka Liz Gaggini.

Druhým učiteľom je, Antonio Stecco z Italie, od ktorého sa učím ako pracovať na rôznych viscerálnych dysfunkciách. Antonio spolu so svojím otcom a so svojou sestrou skúmajú fasciálnu manipuláciu - FM. 
FM refokusuje pozornosť z liečenia následkov k liečeniu príčiny. To je celkom odlišné od prístupov ktoré sú zamerané na symptómy. Na
príklad, ak je orgán symptomatický, skúma iba tento orgán. Ak je špecifická muskuloskeletálna oblasť symptomatická, skúma len toto izolované miesto. Často vedie príliš izolovaný prístup k suboptimálnym výsledkom.

bottom of page