top of page

Fascia

Fascia je sieť  viac-vrstvového spojivového tkaniva, ktoré nemá začiatok a koniec. Obaľuje a spája všetko v celom tele, od svalov, kostí, nervov, ciev až k orgánom . Toto celotelové spojivové tkanivo poskytuje našej štruktúre funkčnosť a vytvára prostredie na integrovaný pohybový prejav. Fascia má 2 hlavné komponenty, kolagénové vlákna a voľné (fluidné) spojivové tkanivo medzi vrstvami.

Ako fascia generuje bolesť v pohybovom aparáte?
Fascia obaľuje a spája rôzne štruktúry nášho tela, vrátane svalov. Spojenie fascie a svalu sa nazýva myofascia. Myofascie môžu vytvárať mnohé bolesti spojených s naším pohybový aparátom. Ľudia s chronickými alebo nešpecifickými bolesťami sú častokrát tí, ktorí podstúpili mnoho terapií no stále majú bolesti. Metódy zamerané na myofascie ako napr. Rolfing alebo Fascial Manipulation zväčša nielen na dlhodobo znížia alebo odstránia bolesti spojené pohybom ale aj zlepšia biomechaniku tela. Drvivá väčšina problémov pohybového aparátu má pôvod v nevhodnej biomechanike ľudského tela. Metódy, ktoré používam predstavujú jednu z brán ku zdraviu človeka.

"V zdravom tele zdravý duch"

 

Ak sa zbavíme bolesti a hlavných pohybových obmedzení je veľmi dôležité aby sme mali v živote kvalitnú, špecifickú a pravidelnú pohybovú prax. Naše telo je stvorené na pohyb, z praktického hľadiska neexistujú vínimky, každý z nás sa potrebuje hýbať a čím sme starší tým potrebujeme viac pohybu a starostlivosti o svoje telo. Keď sa pozrieme na ľudksý život v kontexte jeho dĺžky, v 18. storočí bola priemerná dĺžka života v Európe okolo 40 rokov, dnes je to cez 70 rokov a môžeme rátať, že to bude časom ešte dlhšie. A tak vzniká v 21. storočí nová potreby žiť nielen dlho ale aj kvalitnejšie.

Myofasciálna problémy sa dajú kategorizovať na:

A) Alternácie napätia

  • nielen svaly a šlachy prenášajú napätie a silu ale aj fascie. Fascie ich prenášajú do špecifických smerov tzv. fasciálných linií.  Ak máme dezinfekcie v dolnej končatine môže to v špecifickej línii vytvoriť také napätie, že alternuje biomechaniku tela a vytvorí bolesti v spodnej chrbtici. Pri zanedbaní resp. dlhodobej zmene biomechaniky može niečo čo začalo v dolnej končatine spôsobyť ba aj bolesti hlavy. Dá sa povedať, že kde nás niečo bolí zväčša nie je miesto, ktoré nám vyvoláva bolesti.​  

B) Alternácie makroskopických štruktúr

  • to sú zmeny priamo na fasciách, ktoré sa prejavia ako zhrubnutie. Tieto zmeny sú pozorvateľné na MRI alebo ultrazvuku a včasnou diagnostikou sa dá predísť vážnym problémom, optimalizovať terapiu alebo športovú prípravu.

  • schopnosť kĺzania medzi vrstvami ( napr. koža a povrchová fascia, hlboká fascia a sval), ktorá sa dá manuálne diagnostikovať. Znížená kĺzavosť môže spôsobiť rigidnosť fascie čo bude mať vplyv na nervové, cievne a lymfatické elementy prechádzajúce fasciou, čo napokon obmedzí správnu funkciu svalu alebo orgánu.

C) Alternácia mikroskopických štruktúr

  • v tomto prípade nastávajú zmeny na úrovni buniek.

Ako vznikajú vo fasciách negatívne zmeny?
Negatívne zmeny vznikajú chronickými zápalmi, ochoreniami, nehybnosťou (čo i len týždeň nehybnosti vytvorí denzifikácie), operáciami a nesprávnym preťažením. Prejavia sa ako denzifikácie a lokálne zhrubnutie. Keď si zlomíme pravé predlaktie a musíme ho mať fixované 3 týždne a celé tie týždne používame na všetko ľavú ruku. Takto nám vznikne na jednej strane problém z nehybnosti a na druhej z preťaženia. Kebyže ešte musíme podstúpiť operáciu budeme mať viac denzifikácie, plus sa budeme musieť vysporiadať s jazvou. Jazva je kolagénova 3D štruktúra, ktorá nie je elastická a blokuje vo fasciálnyých líniach prenos síl.

fascia layers.PNG

MOJA PRÁCA..

sa točí okolo holistických prístupoch k ľudskej bytosti.
Môže byť rozdelená na manuálne fasciálne terapie a pohybovú edukáciu.

Fascia a jej vplyv pohybovú koordináciu a silu
Fascia pokrýva naše celé telo, vrátane nášho musko-skeletálneho systému. Je známe, že svaly sú motory pohybu a čo i len jednoduchá pohybová úloh ako vziať si jedlo z taniera a dať si ho do úst si vyžaduje množstvo harmonicky spolupracujúcich svalov. Naše svalstvo je orgán, ktorý je veľmi rozťahovateľný, fascia obklopuje svaly a tak ich obmedzuje a tvaruje. Denzifikovaná fascia patologicky obmedzí svalstvo a teda aj pohyb. Predstavte si, že v našej hornej končatine máme veľké 2-3 denzifikácie fascií, tie by tak výrazne zmenili našu biomechaniku, že by to malo vplyv na to ako si dávame jedlo do úst. No teraz si predstavte že máte 5-6 denzifikácii v hornej končatine, to by obmedzilo ba znemožnilo niektoré pohyby. Pamätajte, ak je vo fascii reštrikcia na jednom konci ovplyvní to druhý koniec, platí tu reťazová reakcia.

Nielenže fascia vytvára obal ktorý pokrýva mnohé štruktúry v našom tele ale je to tkanivo s vysokou inerváciou a preto ju niektorí experti nazývajú orgán propriorecepcie. Propriorecepcia je zmysel, ktorý nám pomáha vnímať naše telo v priestore a teda je úzko spätá s pohybom. Kvalita našej propriorecepcie diktuje kvalitu nášho pohybu. Keď nám fascia zhrubne a dezinfikuje može uväzniť nervy (motorické senzorické autonómne) a tak zmeniť  a obmedziť informácie smerujúce do mozgu čo má vplyv na výsledný pohybový prejav. To bude mať nielen vplyv na atlétov, ktorých kariéra závisí na vysokej kvalitnom pohybovom prejave ale aj aj pre ľudí s chronickými trasom a spazmami, ktorý zápasia s každennými aktivitami. Mozog jednoducho potrebuje lepšie vstupné informácie aby mohol ponúknuť lepšie výstup vo forme lepších pohybových možností; čo nám tiež poskytne život s lepšími možnosťami.

Viac info o:
 

Rolfing® Štrukturálna integrácia

Viscerálna práca

Práca s jazvami

bottom of page