top of page
BIELE_priesvitne_O_ML_just text.png

Movement LAB  - je platforma pre skúmanie pohybu (v tom najšišom slova zmysle) a ja som jej spoluzakladateľom. V našom prístupe uplatňujeme holistický prístup - telo, myseľ a duša nie sú oddelené, sú spojené a podľa toho pristupujeme k našim klientom. Vedieme ich k objavovaniu, spoznávaniu svojho vlastného tela, príbehov, myšlienkových aj pohybových vzorcov, ponúkame im možnosť prepísať tieto vzorce a nahliadnuť na ne z inej perspektívy. Ponúkame znalosti, skúsenosti a priestor, kde sa klienti môžu spojiť so svojou zvedavosťou, hravosťou a klásť si otázky na ktoré, trpezlivo nachádzajú odpovede v kontinuálnom procese objavovania a zmeny.

bottom of page